“Hoe kunnen wij ons kaartplatform GeoApps uitbreiden met realtime tracking van voertuigen en met sensordata?” Met deze afstudeeropdracht ging Wietse ter Haar, student Elektrotechniek aan de Saxion Hogeschool te Enschede graag aan de slag. Hij volgde het afgelopen jaar de minor ‘Internet of Things’ aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Nu wil hij hier graag concreet mee aan de slag en krijgt deze ruimte bij MapGear, waar hij in februari startte met een interessante afstudeeropdracht.
Wietse: ”In het huidige tijdperk staan steeds meer apparaten in rechtstreekse verbinding met het internet: het “Internet of Things” genoemd. De meeste Internet of Things-oplossingen bestaan uit een combinatie van hardware en software. Het doel van mijn opdracht is te onderzoeken hoe er een koppeling gelegd kan worden tussen Internet of Things-oplossingen en het kaartplatform GeoApps van MapGear. Dit vereist niet alleen kennis van hardware maar ook van het softwarematig programmeren. Programmeren doe ik al regelmatig in mijn vrije tijd en het geeft veel voldoening bij het bereiken van het daaruit voortvloeiende resultaat. Daarnaast is dit aspect in de huidige wereld van techniek enorm belangrijk en veelgevraagd. Ook vanuit het elektrotechnische oogpunt is het programmeren enorm in opkomst. Denk hierbij aan het programmeren van diverse microcontrollers, waarbij in tegenstelling tot vroeger programmeren echt een must is.

De interesse van Wietse voor techniek – en in het bijzonder voor Internet of Things – komt voort uit de vele vernieuwingen op dit gebied. “Deze volgen elkaar in hoog tempo op en dit zorgt telkens weer voor nieuwe uitdagingen, zowel op het gebied van software als hardware. Ik werk zelf graag oplossingsgericht en duurzaam. Dus wanneer bepaalde software of hardware niet meer samenwerkt zoals voorheen, gooi ik het niet meteen weg, maar probeer altijd eerst door aanpassingen er nieuw leven in te blazen. Meestal lukt dit ook en dat geeft veel voldoening!”

Share This