Blockchain Toepassing Omgevingswet

MapGear B.V. en Coinversable B.V. zijn begin 2018 samen gestart met een pilot, waarbij is gewerkt aan een prototype van een transparante en decentrale applicatie voor regels rondom de Omgevingswet. Door middel van een eenvoudig te gebruiken kaartapplicatie en een decentrale betrouwbare administratie middels blockchain kunnen processen gestroomlijnd worden en administratieve overhead verminderd. Gemeente Deventer is actief betrokken bij de ontwikkeling van DSO en heeft besloten mee te doen in deze pilot. In de periode april – juni 2018 is een Plan van Aanpak opgesteld, waar de beoogde aanpak planning, middelen en inzet van expertise zijn uitgewerkt. In deze pilot stond de vraag centraal of het technisch haalbaar is om vergunningaanvragen te ondersteunen met innovatieve geo software en blockchain technologie, om de aanvraag sneller en met minder overhead te kunnen afhandelen. Indien mogelijk worden vergunningaanvragen geautomatiseerd afgehandeld, zodat geen behandelingstijd meer nodig is. Onderdeel van de aanpak is een tweedaagse hackathon, die op 13 en 14 september 2018 heeft plaatsgevonden. Tijdens deze hackathon is de werking van de in het Plan van Aanpak beschreven aanpak middels een Proof of Concept getoetst. Het resultaat is verbluffend: het beoordelen van een aanvraag voor het bouwen van een bijgebouw (wat normaal dagen tot weken in beslag neemt) kan met blockchain- en geo-technologie binnen enkele seconden worden uitgevoerd. De komende tijd zullen de betrokken partijen samen met eventuele andere geïnteresseerden gaan bespreken hoe deze proef-applicatie doorontwikkeld kan worden om deze in 2019 daadwerkelijk in de praktijk te kunnen testen.

Share This