Nationaal Schoolontbijt

Ruim 22.000 ontbijtpakketten die via honderden supermarkten hun weg vinden naar 2.500 basisscholen, waar een half miljoen kinderen samen aan tafel gaan: het Nationaal Schoolontbijt is elk jaar een grote logistieke operatie. Bij de 16e editie van dit educatieve ontbijtevenement hielp MapGear, net als vorig jaar, de organisatie om dit proces slim in te richten

Slim rekenmodel

Babs Bruil van het Nationaal Schoolontbijt: Wij willen het alle deelnemende scholen zo makkelijk mogelijk maken. Daarom is het zaak elke school te koppelen aan de dichtstbijzijnde supermarkt. Daarbij is niet de hemelsbrede afstand, maar de feitelijke reisafstand van belang, want scholen halen de ontbijtjes voor hun leerlingen in de regel zelf op bij de supermarkt. Wat het koppelen extra lastig maakt, is dat elk supermarktfiliaal een maximaal aantal scholen kan bedienen. We hadden dus behoefte aan een slim rekenmodel met geodata. En we wisten van vorig jaar dat MapGear ons daar fantastisch mee kan helpen.”

In één oogopslag

MapGear hielp dus ook bij deze editie de organisatie van het Nationaal Schoolontbijt met dit distributiemodel. Egbert Griffioen van MapGear: “We hebben alle postcodegegevens van scholen en supermarkten omgezet in GPS-coördinaten en daartussen de reistijden berekend. In het rekenmodel namen we mee dat er een maximum is aan het aantal scholen dat een supermarkt kan bedienen. In dat geval werd het volgende dichtstbijzijnde filiaal geselecteerd.” Bruil: “Met dat model zagen we direct wat de reisafstanden voor de scholen werden en dus ook of die voor ons acceptabel waren. MapGear bracht alles zelfs letterlijk in kaart, zodat we in één oogopslag de regio’s in het land konden zien waar we voor scholen naar alternatieve oplossingen moesten zoeken.”  

Burgemeestersontbijtjes
“Dat bespaart ons veel uitzoekwerk en communicatie met scholen”, constateert Bruil. “En het levert de scholen minder reistijd op.” Griffioen: “Wij vonden dit weer een mooie case om het rekenen met geodata, onze reistijdenanalyse en ons kaartplatform GeoApps voor in te zetten. En het Nationaal Schoolontbijt is een sympathiek initiatief. Naast de ontbijtjes op scholen zijn er ook ontbijtjes met schoolklassen en burgemeesters in stadhuizen. Dit jaar in maar liefst in 275 gemeenten. Ook die Burgemeestersontbijtjes brengen voor de organisatoren graag in kaart.” 

 

 

 

Share This