Stantec is een innovatief, wereldwijd opererend ingenieursbureau, dat in Nederland zeer actief is op het gebied van bodeminformatie, infrastructuur en openbare ruimte. Jacco Wanders, verantwoordelijk voor de Geo-ICT infrastructuur binnen Stantec, heeft MapGear vorig jaar benaderd om mee te denken bij het optimaliseren van enkele vraagstukken binnen het bedrijf. Het afgelopen jaar hebben de specialisten van MapGear een bijdrage geleverd aan de doorontwikkeling van de Geo-ICT infrastructuur binnen Stantec, vanuit een adviserende en meedenkende rol.

Jacco Wanders (senior consultant GIS & ondergrond bij Stantec): ” We hebben samen met MapGear gezocht naar de beste manier om onze data te beveiligen en ontsluiten. En dat is gelukt, door de specialistische kennis van Wouter Goedhart en zijn team, konden we snel schakelen en in relatief korte tijd een aantal goede verbeteringen doorvoeren”. Stantec is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud en de monitoring van de in eigen huis ontwikkelde webservice-omgeving, die gebaseerd is op Geoserver en PostgreSQL.

“We zijn blij met de kennis die MapGear inbrengt over ICT-infrastructuur. Met de basis die we samen hebben gelegd voor onze systemen, kunnen wij verder bouwen aan ons aanbod van geo-dataproducten. En of het nu gaat om een geodataportaal, of een API voor ondergrondgegevens, het klankborden met het team is echt van toegevoegde waarde”

Wouter Goedhart (mede-eigenaar en technisch specialist bij MapGear): “In ons advies hebben wij zowel rekening gehouden met de technische verbeteringen op de korte termijn als de wensen van Stantec voor de langere termijn. Door de snelle ontwikkeling en toenemende prioriteit van de Geo-ICT infrastructuur binnen Stantec, is deze eerder opgeschaald dan verwacht. Samen met de opdrachtgever zijn we daarom gestart met het uitdenken en realiseren van enkele direct uitvoerbare server- en datamigraties. Belangrijk aandachtspunt hierbij was dat dit zonder onderbreking van de reguliere werkprocessen diende te gebeuren. De applicaties en databases van Stantec worden immers dagelijk  gebruikt, zowel binnen als buiten de organisatie.”

“Daarnaast zijn diverse maatwerkoptimalisaties uitgevoerd in de basisinfrastructuur van Stantec, die de schaalbaarheid vergroten en het mogelijk maken voor externe partijen om diensten af te nemen bij Stantec. Naast de doorontwikkeling van de interne infrastructuur van Stantec heeft MapGear ook een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van enkele complementaire diensten van het bedrijf, zoals bijvoorbeeld de ontsluiting van een landelijke datasets (BRO) en het uitwisselen van informatie via API’s.”

MapGear weet als geen ander mee te denken in het vinden van de juiste Geo-ICT infrastructuuroplossingen
Jacco Wanders en Wouter Goedhart samen werkend aan de Geo-ICT infrastructuur van Stantec.

Share This