Grootschalige geohosting

Geohosting

Om de binnen uw organisatie aanwezige geodata adequaat te kunnen gebruiken is professionele opslag en ontsluiting onmisbaar. Het opzetten en inrichten van volwaardige en betrouwbare kaartservers is – zeker bij (extreem) grote datasets – een lastige en tijdrovende klus. Soms vereist dit capaciteit en expertise die binnen uw organisatie niet voorhanden is. Om u in deze gevallen te kunnen helpen heeft MapGear een nieuwe dienst ontwikkeld: geohosting. Een beveiligd en extern gehost geodatawarehouse, dat volledig benaderbaar is voor uw beheerders en gebruikers.

Geohosting biedt uw organsiatie een compleet, open source geodatawarehouse waarin uw geodata op een veilige manier wordt opgeslagen, beheer en beschikbaar gesteld. U kunt gebruik maken van alle gangbare protocollen zoals WMS, WFS en WMTS om uw kaartlagen beschikbaar te stellen aan collega’s, projectpartners of opdrachtgevers.

Met geohosting kan uw beheerder zelf geodata bestanden uploaden en beheren via de eenvoudige GeoApps beheermodule. Deze beveiligde omgeving biedt toegang tot een cluster van dedicated servers die voorzien zijn van GeoServer (kaartserver) en PostGIS / PostGreSQL (opslag). Wanneer de hoeveelheid data of het aantal gebruikers toeneemt, kan dit cluster eenvoudig worden opgeschaald naar het gewenste service level, zodat de performance van uw kaarten voor alle gebruikers gegarandeerd is.  

 

 

 

Meer informatie?

Neem contact op voor  vrijblijvend advies en ervaar zelf waarom meer dan 100 overheidsorganisaties en bedrijven gebruik maken van onze producten