6

Mobiel werken is de afgelopen jaren explosief toegenomen mede door de opkomst van smartphones, iPads en tablets. In combinatie met de steeds betere dekking van ons mobiele netwerk is het nu mogelijk om ons werk én onze werkplek mee naar buiten te nemen. Hoewel het buiten werken voor geo-mensen al langer een bekend fenomeen was, openen de nieuwe mogelijkheden ook voor de geo-wereld nieuwe deuren.

MapGear levert mobiele apparaten zoals veldcomputers, GPS-camera’s, rugged tablets en smartphones voor de professionele gebruiker. Ook richten wij de software op deze apparaten in zodat u buiten net zo efficiënt kunt werken als binnen op kantoor. Voor een aantal werkprocessen hebben wij reeds kant-en-klare veldwerk applicaties ontwikkeld. Daarnaast beschikken onze programmeurs over de kennis en ervaring om specifieke apps te ontwikkelen voor Android, Ipad of Windows Phone.

Volg live de projectuitvoering met onze HD-webcam

In samenwerking met Waterschap Groot Salland en de Gemeente Deventer heeft MapGear een HD-webcam geplaatst op de Lebuinustoren in Deventer. Hiermee kan live worden meegekeken met de vorderingen van het project Ruimte voor de Rivier in de IJsseluiterwaarden bij Deventer. Over een lengte van 10 kilometer worden hier zes grote nevengeulen gegraven.

De webcam biedt duidelijk inzicht in de vorderingen van de projectwerkzaamheden. De HD-kwaliteit zorgt voor een hoog detailniveau en onze eigen videoserver zorgt voor een soepel verloop van de livebeelden. MapGear heeft dit project in opdracht van Groot Salland volledig uitgevoerd, van de installatie van de webcam tot het streamen van de livebeelden. Ook worden dagelijks fotobeelden bewaard, waarmee na afloop van het project een time-lapse film wordt gemaakt.

Registreer uw project met de GPS-camera

Met een GPS/kompas camera fotografeert u een object en registreert tegelijkertijd de locatie en kenmerken van het object. De Ricoh G700SE is de meest professionele, solide camera toegerust met alle benodigdheden om gefotografeerde objecten te documenteren. De GPS/kompas bewaart elke foto incl. GPS-coördinaten, zodat je altijd de opnamelocatie kunt terugvinden. Dankzij een digitaal kompas wordt tevens de fotorichting opgeslagen. Wij zijn al jarenlang de enige Nederlandse leverancier van de Ricoh GPS-camera en bijbehorende software voor het beheren van de GPS-foto’s. Bezoek onze webshop www.GPScamera.nl.

Mobiele webcam voor ecologisch onderzoek

In samenwerking met Brandhof Natuur & Platteland ontwikkelden wij een mobiele webcam opstelling voor het in beeld brengen van weidevogels. Inmiddels is de eerste webcam geplaatst bij een Wulpennest. Het bijzondere van deze opstelling is dat er geen stroom of internetvoorziening aanwezig is. De benodigde stroom wordt ter plekke opgewekt met een zonnepaneel, de live-beelden worden via het mobiele (3G) netwerk verstuurd naar onze server. De beelden worden continue opgenomen en kunnen dag en nacht bekeken worden.

Ecologische veldwerkapplicatie

EcoPlus is een veldwerkapplicatie speciaal ontwikkeld voor ecologen. De applicatie is bedoeld voor een compacte veldcomputer en biedt de mogelijkheid om ter plekke de aangetroffen flora- en faunasoorten in te voeren. Aanvullende gegevens zoals de GPS-locatie, datum en tijd van de waarneming en de beschermde status van de soorten worden automatisch toegevoegd. EcoPlus wordt inmiddels gebruikt door meerdere ecologische adviesbureaus en door Landschap Overijssel.

Apps

Het ontwikkelen van een app kan veel voordelen bieden voor uw werkprocessen. In de eerste plaats heeft u geen dure (veld)computer meer nodig om de software op te kunnen draaien. Een smartphone of tablet biedt vaak meer dan voldoende functionaliteit en is aanmerkelijk goedkoper. Ook spaart u hoge licentiekosten uit voor CAD- of GIS-software, wat op termijn een aanmerkelijk voordeel oplevert. De ontwikkelkosten van een eigen app zijn hierdoor vaak al binnen enkele jaren terugverdiend. Omdat er vaak al bruikbare apps (of componenten daarvan) beschikbaar zijn, is het laten ontwikkelen van een eigen app aantrekkelijker dan u denkt. Wij informeren u graag over de mogelijkheden.