Vorige maand zijn de nieuwe Postcodegebieden weer uitgeleverd aan onze klanten met een onderhoudscontract. De databestanden, met als peildatum januari 2018, kent alle recente gemeentelijke herindelingen, gebaseerd op gegevens van het CBS. Vanaf nu wordt per kwartaal een update uitgevoerd, waarbij ook de Woonplaatskaart wordt meegeleverd die binnenkort als open data voor iedereen beschikbaar wordt gesteld.

De dataset Postcodegebieden is ideaal om uw informatie op postcodeniveau te visualiseren. Het is bijvoorbeeld mogelijk om rayongebieden in te delen, mediadruk zichtbaar te maken, inbraakgegevens te analyseren of de spreiding van uw klantenbestand weer te geven. De mogelijkheden hierbin zijn onbeperkt! De bijgeleverde Woonplaatskaart is een actueel en een hoogwaardig geografisch bestand met alle woonplaatsen en gemeenten in Nederland.

Voor de Postcodegebieden wordt gebruik gemaakt van een geoptimaliseerd bestand met adreslocaties, dat gegenereerd wordt op basis van de BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen). Hierop worden diverse automatische checks uitgevoerd en worden handmatig alle geconstateerde fouten hersteld. Die fouten worden teruggemeld aan de BAG-bronhouders, zodat de kwaliteit van de informatie steeds beter wordt en daarmee dus ook de Postcodegebieden zelf!

Bekijk zelf een sample van nieuwe Postcodegebieden voor het grondgebied van Deventer, getoond in onze kaartapplicatie GeoApps.

Share This