De nieuwe woonplaatskaart is sinds kort beschikbaar via een gratis download op ons geodata portaal MapServices.

Per 1 januari 2019 hebben er weer verschillende gemeentelijke herindelingen plaatsgevonden. Nederland bestaat nu uit 355 gemeenten, waar het er in 2018 nog 380 waren. Zo is de provincie Utrecht uitgebreid met de gemeenten Zederik en Leerdam vanuit Zuid-Holland. Hieruit is de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden is ontstaan samen met de gemeente Vianen.

De woonplaatskaart is een landsdekkende dataset met de geografische en administratieve gegevens van alle officiële woonplaatsen in Nederland. Ten behoeve van visualisatie- en analysedoeleinden leveren wij de kaart met de geografische kustgrenzen i.p.v. de juridische grenzen. Het te downloaden bestand is van hoogwaardige kwaliteit. Eventuele topologische fouten in de gebruikte bronbestanden zijn hersteld. We bieden de woonplaatskaart en afgeleide gemeente- en provinciekaart kosteloos aan via onze website in de gangbare GIS-formaten.

Download de woonplaatskaart direct via MapServices. Ook de actuele gemeente- en provinciekaart zijn gratis te downloaden.

Share This