62

Zonatlas of Zonnekaart?

Download hier de vergelijking. In dit document een inhoudelijke vergelijking tussen deze twee zonnetools. Aan de hand van meer dan 10 adressen zijn beide tools vergeleken op betrouwbaarheid en nauwkeurigheid. Het resultaat: Zonnekaart geeft een eerlijk en realistisch beeld van de potentie op daken. 

De Zonnekaart laat u met één druk op de knop zien welke daken in uw gemeente geschikt zijn voor het plaatsen van zonnepanelen of zonneboilers. Woningeigenaren kunnen met behulp van de ingebouwde rekenmodule direct zien wat de investering oplevert.

Inmiddels is een interactieve Zonnekaart beschikbaar voor de gemeenten Kampen en Zutphen. Ook bewoners van andere gemeenten kunnen binnenkort met behulp van de Zonnekaart zien of hun dak geschikt is voor het opwekken van zonne-energie.

 

Korte uitleg

De zonnekaart werkt zeer eenvoudig. Alleen het invullen van het adres is voldoende om te zien of uw dak geschikt is. In het overzichtelijke resultaatvenster wordt weergeven hoeveel zonnepanelen u kunt plaatsen en hoe snel uw investering is terugverdiend. Desgewenst kunt u de variabelen van de berekening aanpassen aan uw specifieke wensen.

De zoninstralingskaart geeft een nauwkeurig beeld van de dakdelen die voldoende zoninval hebben. Dakdelen met teveel schaduw door bomen of door ongunstige oriëntatie zijn automatisch uitgefilterd en worden niet meegenomen in de berekening.

De zonnekaart bevat alle daken binnen uw gemeente, dus zowel particuliere woningen als bijvoorbeeld flats, kantoorgebouwen, scholen en buurthuizen. De terugverdientijd van een investering in zonnepanelen of een zonneboiler wordt altijd berekend op basis van de voorwaarden die gelden voor particuliere huiseigenaren met een eigen dak. In andere situaties gelden vaak afwijkende voorwaarden. Meer informatie hierover vindt u bij veelgestelde vragen.

 

Wat is de Zonnekaart?

De zonnekaart toont voor elk dakvlak van elk gebouw binnen een afgebakend gebied de geschiktheid voor het opwekken van zonne-energie door zonnepanelen of zonneboilers. De zonnekaart kan worden gebruikt voor wijken of gemeenten, maar ook voor een gehele provincie of regio. Door het combineren van de zoninstraling, de hellingshoek en oriëntatie van de daken en KNMI-weerdata wordt een nauwkeurige indicatie gegeven van de geschiktheid van de dakvlakken voor zonne-energieopwekking. De resultaten tonen zowel het aantal zonnepanelen dat op de geschikte dakdelen geplaatst kan worden als de verwachte energieopbrengst. Hierdoor is de zonnekaart ook geschikt om te bepalen hoeveel zonnepanelen er in een groter gebied geplaatst kunnen worden en wat dit kan opleveren.  

Een beter klimaat door CO2-reductie

Door het plaatsen van zonnepanelen of een zonneboiler levert u een belangrijke bijdrage aan een beter klimaat. Bij het opwekken van elektriciteit in een zonnepaneel komen namelijk geen milieuvervuilende stoffen of broeikasgassen (CO2) vrij. Een huishouden in Nederland zorgt gemiddeld voor 9.000 kg CO2-uitstoot per jaar (inclusief gas- en elektriciteitsverbruik en vervoer). In het resultaatvenster ziet u hoeveel uw CO2-uitstoot wordt verminderd.

Ook een Zonnekaart in uw gemeente? 

De zonnekaart is ontwikkeld als het antwoord op de veelal ingewikkelde rekentools en informatie die momenteel op internet te vinden zijn over zonnepanelen en zonne-energie. MapGear heeft de zonnekaart website daarom ontworpen vanuit het oogpunt van de burger zonder specifieke technische kennis. Dit heeft geresulteerd in een praktische en eenvoudige website die voor iedereen bruikbaar is. MapGear werkt momenteel hard aan de uitrol van de zonnekaart in heel Nederland. Bekijk de landelijke zonnekaart website om Wilt u dat de zonnekaart ook in uw gemeente beschikbaar komt, neem dan contact op of pols de ervaringen bij één van de gebruikers.

Meerdere toepassingen

De Zonnekaart is ook te gebruiken voor het berekenen van de potentie van zonne-energie in een groter gebied. Zo kunt u als gemeente of woningcorporatie in beeld brengen hoeveel zonne-energie er kan worden opgewekt in de gehele gemeente of op alle gebouwen die uw eigendom zijn. Ook kan met de zonnekaart berekend worden in welke mate de klimaatdoelstellingen door zonne-energie behaald kunnen worden. Voor elektriciteitsbedrijven en netwerkbeheerders biedt de zonnekaart een waardevol instrument voor in beeld brengen van de prognose van de elektriciteitsnetplanning.

Zonatlas of Zonnekaart?

Op 26 april 2013 lanceerde de gemeente Zutphen de Zonnekaart, ontwikkeld door het Nederlandse bedrijf MapGear. Met deze tool kunnen eigenaar/bewoners van gebouwen in Zutphen de potentie van hun dak voor zonnepanelen of zonneboilers bekijken. Op 14 juni 2013 is daarnaast in opdracht van de provincie Gelderland tevens een Zonatlas voor Zutphen beschikbaar gekomen. Deze tool werd ontwikkeld door het Duitse bedrijf Tetraeder in samenwerking met het Klimaatverbond en voor de gehele provincie Gelderland beschikbaar gemaakt. De gemeente Zutphen beschikt daarmee over twee tools die op het eerste gezicht op dezelfde manier werken en beiden als doel hebben burgers te stimuleren zonnepanelen op hun dak te plaatsen.

Beide tools zijn gebaseerd op hetzelfde digitale hoogtebestand AHN2 en presenteren de zonnepotentie, inclusief een rekenmodel dat de verwachte jaarlijkse energieopbrengst en terugverdientijd weergeeft. Een mooie gelegenheid om deze twee tools inhoudelijk eens te vergelijken. Op verzoek van diverse gemeenten die overwegen één van beide zonnetools aan te schaffen is eind juni 2013 een vergelijking gemaakt van de Zonatlas en de Zonnekaart op basis van een groot aantal adressen in de gemeente Zutphen. Het voorliggende document geeft een overzicht van de resultaten van deze vergelijking op adres-niveau. Deze vergelijking is ook zelf uit te voeren door een willekeurig adres in Zutphen enerzijds in te voeren in de Zonnekaart en anderzijds in de Zonatlas. Kijk en vergelijk zelf!

Download hier de vergelijking.