Roadmap

Werken volgens een roadmap, hoe zit dat eigenlijk?

| Nieuws
Roadmap

In softwareontwikkeling is het een welbekend begrip: werken volgens een roadmap. Ook bij GeoApps is ‘de roadmap’ geïntegreerd in ons werkproces. Een werkwijze waarbij ideeën voor uitbreiding van onze kaartsoftware worden vormgegeven middels een langlopende planning. Van opdrachtgevers en partners krijgen we hier regelmatig vragen over. Wij leggen daarom graag uit wat een roadmap precies is en hoe je deze invult. En niet geheel onbelangrijk: wat de voordelen zijn van zo’n roadmap.

Een routekaart voor doorontwikkeling

Letterlijk vertaalt betekent een roadmap een routekaart. Vrijer vertaald is het een schema voor omvangrijke en soms complexe ontwikkeltrajecten. Binnen het bedrijfsleven vormt een roadmap een planning voor de lange termijn. Je kunt het zien als een lijst of bord vol ideeën en doelen waar je het komende jaar aan wil werken én wanneer je eraan wil werken. Voor GeoApps geldt hetzelfde: onze roadmap vormt het houvast voor de richting waarin de software zich ontwikkelt.

Wat vormt de basis van een roadmap

Het is belangrijk dat de ideeën die de basis vormen voor onze roadmap gebaseerd zijn op een breed draagvlak. Veelal komen deze ideeën en vraagstukken dan ook vanuit onze gebruikers. Die komen bijvoorbeeld met goede ideeën over gewenste uitbreidingen of aanpassingen van de software. Wij verzamelen al deze gebruikersbehoeften in ons ‘feedback board’. Van elke binnengekomen wens (zogenaamde ‘feature request’) wordt de urgentie bepaald, waarbij uiteraard ook wordt gekeken naar het aantal klanten dat soortgelijke wensen heeft. Ook kijken wij naar de complexiteit van de wens en hoe snel dit ontwikkeld kan worden. Sommige features kunnen op korte termijn worden ontwikkeld, bijvoorbeeld als ze kunnen worden meegenomen in een reeds geplande doorontwikkeling. Sommige features vormen een heel nieuw onderdeel en kunnen pas later op onze roadmap geplaatst worden. Alle ideeën en vraagstukken bespreken wij in onze wekelijkse meetings met onze Product Owner en ontwikkelaars. Vervolgens bepalen we voor elk onderdeel of en zo ja op welke termijn dit zal worden meegenomen op onze roadmap.

Uiteraard is de roadmap van GeoApps niet alleen gebaseerd op binnenkomende klantwensen, maar ook op onze eigen productvisie en wensen. In sommige gevallen lopen deze parallel aan die van onze huidige GeoApps gebruikers. Maar wij houden ook graag trends in de gaten om onze concurrentie voor te blijven en ervoor te zorgen dat onze softwareproducten up-to-date en onderscheidend blijft.

Uitwerking van de projecten

Een groot ontwikkelonderdeel op de roadmap wordt nooit in één keer uitgewerkt. Daarom delen we elk hoofdonderdeel altijd op in kleinere subtaken. Binnen twee weken ronden onze ontwikkelaars één of meerdere subtaken af. Deze twee weken worden ook wel ‘sprints’ genoemd: een overzichtelijke periode waarin je een afgebakende taak afrondt, dat onderdeel is van een groter complexer project. Het voordeel van het werken in sprints is dat elk nieuw softwareonderdeel goed tot in detail uitgewerkt kan worden. Hierdoor ontstaat een heldere tijdsplanning en structuur. Een planning die zorgt dat zowel grote als kleine ideeën op de roadmap ook daadwerkelijk worden uitgevoerd. Een duidelijke stok achter de deur dus.

Agile werkwijze: continu ons product verbeteren

Grote ontwikkelprojecten uitwerken in sprints is onderdeel van de Agile werkwijze. Agile werken betekent dat je onderdelen van een product in korte periodes snel oplevert, deze test en aan de hand van feedback verbetert. Wij zijn ons ervan bewust dat omstandigheden veranderen en software zich blijft ontwikkelen. Hier willen we dan ook snel op kunnen inspelen. Door Agile te werken blijven we GeoApps continu verbeteren, want de software is nooit af. We blijven optimaliseren en uitbreiden. Daarbij betrekken we natuurlijk ook graag onze klanten. Zij zijn immers de eindgebruikers en de beste beoordelaars. Zo houden we een toekomstbestendig product waar onze klanten nog jarenlang plezier van kunnen hebben.