Privacy­beleid MapGear B.V.

Versie 2.1 – Deze pagina is voor het laatst aangepast op 28 juni 2023

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.


Dit privacybeleid is van toepassing op alle websites, producten en diensten van MapGear B.V.. U dient zich ervan bewust te zijn dat MapGear B.V. niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacybeleid te accepteren.
MapGear B.V. respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Welke gegevens wij verzamelen en waarvoor wij deze verwerken

MapGear verzamelt persoonsgegevens met verschillende doelen. Hieronder geven wij uitleg per doel welke persoonsgegevens wij verzamelen en waarvoor deze gebruikt worden.  

Gebruik van onze producten

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze producten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Afhankelijk van de gebruikte diensten kunnen de volgende gegevens hiervoor verwerkt worden:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • IP-Adres
 • Internetbrowser en apparaat type

De opgegeven gegevens worden gebruikt voor een correcte werking van het product, om u te identificeren binnen het aangeboden product indien logingegevens vereist zijn en om ondersteuning te kunnen bieden als u contact opneemt met onze servicedesk. Aanvullend kunnen deze gegevens geanonimiseerd gebruikt worden voor het verbeteren van onze producten of diensten.

Mogelijk vragen onze producten of diensten om de volgende aanvullende persoonsgegevens:

 • Adresgegevens
 • Locatiegegevens

Deze aanvullende persoonsgegevens worden alleen lokaal binnen de applicatie verwerkt voor het aanbieden van specifieke functies. Deze gegevens worden niet doorgestuurd naar servers en worden niet centraal opgeslagen, tenzij specifiek aangegeven binnen de privacyvoorwaarden van het betreffende product of dienst.

De gegevens die u verstrekt voor het gebruik van onze producten worden maximaal 12 maanden na het stopzetten van dit gebruik verwijderd van onze systemen.

Communicatie via telefoon, e-mail of contactformulier

Wanneer u ons belt of digitaal contact met ons opneemt via e-mail of een, gebruiken wij uw gegevens om deze communicatie te kunnen faciliteren. Het is hierbij mogelijk dat wij uw berichten (of notities van berichten) bewaren en eventueel intern doorsturen. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden.

Voor communicatie over e-mail verzamelen en bewaren wij mogelijk de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer

Gegevens die zijn verstrekt voor communicatie vallen onder de bewaartermijn vermeldt onder ‘Uitvoering van een overeenkomst’ indien de vragen gerelateerd zijn aan een (actieve) overeenkomst. Bent u geen klant van MapGear? Dan worden de gegevens die gebruikt zijn voor communicatie maximaal 36 maanden bewaard.

Nieuwsbrief

Indien u gebruik maakt van onze producten of diensten kunt u aangeven of u opgenomen wilt worden in onze mailinglijst ten behoeve van de nieuwsbrief. Voor het beheren van deze mailinglijst verzamelen gebruiken wij de volgende persoonsgegevens:

 • E-mailadres

Na afmelding van de nieuwsbrief kunnen uw gegevens ten behoeve van de nieuwsbrief maximaal 12 maanden bewaard worden. Hierna worden deze gegevens automatisch uit onze systemen verwijderd.

Uitvoering van een overeenkomst

Indien u klant bij ons wordt zijn wij genoodzaakt persoonsgegevens te verwerken voor het uitvoeren van de overeenkomst. Dit kunnen de volgende gegevens betreffen:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Adresgegevens
 • Bankgegevens (IBAN)

Deze gegevens worden bewaard gedurende de uitvoering van de overeenkomst. Na beëindiging van deze overeenkomst worden deze maximaal 60 maanden bewaard of langer indien de wettelijke bewaartermijn dit voorschrijft.

Delen van persoonsgegevens met derden

MapGear verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. MapGear blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Indien u contact met ons opneemt via de website kunnen wij besluiten uw gegevens te delen met een van onze partners. Deze gegevens zijn beperkt tot de gegevens die benodigd zijn om contact met u op te kunnen nemen om te voldoen aan een van uw vragen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@mapgear.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

MapGear bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn op basis van het gebruik van de gegevens. In het hoofdstuk ‘Ons gebruik van verzamelde gegevens’ vindt u per doel de bewaartijd van de persoonsgegevens.

MapGear verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. MapGear blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

MapGear gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. MapGear gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door MapGear en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@mapgear.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen acht weken, op uw verzoek.

MapGear wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

MapGear neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via privacy@mapgear.nl. MapGear heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
 • DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
 • DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (bijv. www.mapgear.nl) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. U kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat u omgeleid wordt naar een vals IP-adres.

Uw aanvaarding van privacybeleid

Door gebruik te maken van een van onze websites, producten of diensten gaat u akkoord met ons privacybeleid zoals in dit document beschreven. Als u niet akkoord gaat met dit beleid, dan kunt u onze website, producten of diensten niet gebruiken. Uw voortgezet gebruik van de site na het publiceren van wijzigingen in dit beleid zal worden beschouwd als uw aanvaarding van deze wijzigingen.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

MapGear B.V.
Zutphenseweg 6
7418 AJ Deventer
0570 – 74 60 70
info@mapgear.nl

Meer weten?

Heeft u vragen en wilt u meer weten over één van onze producten of wilt u een demo aanvragen?
Vul dan het contactformulier in, zodat wij contact met u kunnen opnemen.