Transitiemakers en GeoApps bundelen krachten in partnership

| Nieuws

Vandaag verwelkomen we Transitiemakers officieel als nieuwe GeoApps Partner! Transitiemakers ontwikkelde, op basis van het GeoApps kaartplatform, de nieuwe toepassing TransitiePlanner. Met deze online tool brengt Transitiemakers bedrijventerreinen én de benodigde transities letterlijk in kaart.

Bij het toekomstbestendig maken van bedrijventerreinen komt veel (geo-)data kijken. Met TransitiePlanner wordt die informatie omgezet in overzichtelijke en interactieve kaartlagen. Die zijn niet alleen waardevol om de stand van zaken van een bedrijventerrein in kaart te brengen, maar juist ook om de route naar een toekomstbestendig bedrijventerrein te plannen én te visualiseren.

TransitiePlanner

“TransitiePlanner stelt ons in staat data te verzamelen, te analyseren en te visualiseren. Of het nu gaat over energieverbruik, klimaatadaptatie of duurzame mobiliteit. We bouwen met de stakeholders van het bedrijventerrein als het ware een dynamisch dossier op, waarmee de route naar een duurzaam en toekomstbestendig bedrijventerrein kan worden gepland, gemonitord en geüpdatet,” aldus Thomas Pesiwarissa van Transitiemakers.

Stakeholders aan het roer

De toepassing TransitiePlanner faciliteert bovendien de betrokkenheid van verschillende stakeholders. Ruben Schutte: “Bij Transitiemakers staan de stakeholders aan het roer. Zij maken de keuzes voor hun bedrijventerrein. Het is onze taak om het proces overzichtelijk te houden en de keuzes op heldere wijze voor te leggen. Met TransitiePlanner visualiseren we de gevolgen van die keuzes en wordt duidelijk aan welke knoppen de stakeholders kunnen draaien.”

Treffende data

MapGear is blij met Transitiemakers als nieuwste GeoApps Partner. Egbert Griffioen: “Het is prachtig om te zien hoe innovatieve bedrijven als Transitiemakers meerwaarde zien in onze GeoApps kaartsoftware. We worden gedreven door een soortgelijke missie, namelijk bedrijven treffend inzicht geven in mogelijkheden tot verduurzaming en zo bijdragen aan de energietransitie in Nederland. Deze samenwerking zorgt ervoor dat GeoApps sneller en effectiever ingezet zal worden in een marktgebied waar interactieve kaarten nog niet tot de standaard behoren.”

Wil je meer weten over de TransitiePlanner? Neem dan contact op met Transitiemakers via info@transitiemakers.nl.