Het geheim achter een betrouwbare analyse voor zon op dak

| Blog

Waar zet je als beleidsmaker in op zonne-energie om regionale klimaatdoelen te halen? En welk deel van de energiemix kan met zon op daken worden ingevuld? Deze vragen staan bij veel gemeenten en provincies hoog op de agenda. De specialisten van MapGear en Syntraal ondersteunen overheden en netbeheerders bij deze vraagstukken. Wat blijkt: voor realistisch duurzaamheidsbeleid is actuele data essentieel. En laten veel overheden de sleutel tot een betrouwbare analyse zelf al in handen hebben: Zonnekaart data én actuele luchtfoto’s.

Snel inzicht in de totale potentie van zonne-energie

Binnen enkele weken een actueel en compleet inzicht in het totale potentieel voor zonne-energie op daken van gebouwen? En dat zónder hoge bijkomende kosten? Het klinkt te mooi om waar te zijn. Toch leveren wij maandelijks direct bruikbare datasets en rapportages aan gemeenten en provincies. Met ons innovatieve kaartplatform GeoApps beschikken we snel over Zonnekaart data en overige geografische informatie. Daardoor is een betrouwbare prognose vaak binnen enkele weken gemaakt. Steeds vaker brengen we ook reeds gerealiseerde zonnepanelen op daken in kaart. Ook hiervoor geldt dat we deze data – aan de hand van recente luchtfoto’s – vaak binnen enkele weken kunnen opleveren.

Prognose 2035 Gemeente Groningen

De kracht van actuele luchtfoto’s, hoogtemodellen en de Zonnekaart kwam goed naar voren tijdens het project ‘Zon op daken in Groningen’. Dit project voerde MapGear recentelijk samen uit met Syntraal voor de gemeente Groningen. Joris van de Ven (Syntraal): “Het mooie van deze samenwerking is dat we samen met MapGear in staat zijn een zo realistisch mogelijke prognose te maken van de potentie van zonnepanelen op daken in Groningen in 2035.” Allemaal dankzij het slim benutten van verschillende datasets.
Want, stelt Joris: “Hierbij kijken we niet alleen naar hoeveel daken geschikt zijn voor zonnepanelen en hun theoretische opbrengst. We houden ook rekening met actuele technologische en marktontwikkelingen en de invloed daarvan op de toekomstige potentie. Denk aan de toename van warmtepompinstallaties, elektrisch rijden en het rendement van zonnepanelen. Ook de beleidskeuzes zoals de salderingsregeling spelen een belangrijke rol voor de potentie van PV-installaties.”

Wat maakt de analyse van MapGear anders?

Maarten van Middendorp (MapGear) voerde de data-analyse uit: “De Zonnekaart dataset bevat nuttige informatie over de dakdelen van gebouwen. Denk aan de oppervlakte, hellingshoek, oriëntatie, schaduwwerking en mate van geschiktheid voor zonnepanelen. Om de resultaten zo voor gemeente Groningen zo actueel mogelijk te berekenen, gebruikten we hoogtemodellen van 2021.”

“Door extra rekenregels toe te passen, rekenen we alleen dakdelen mee waarvan het realistisch is dat deze benut worden voor zonnepanelen. Andere studies kijken vaak puur naar het totale dakoppervlak van gebouwen, maar dat is eigenlijk niet reëel. Zonnepanelen leg je immers niet gauw op ongeschikte dakdelen. Ook zal een huishouden niet snel méér zonnepanelen plaatsen dan dat nodig is voor eigen verbruik. Door dergelijke factoren ook mee te nemen zijn onze analyseresultaten beduidend realistischer,” concludeert Maarten.

Goed nieuws voor Groningen

En wat bleek uit de analyse voor de gemeente Groningen? De gestelde ambitie van 310 megawatt piek aan zonne-energie kan ruimschoots bereikt worden. In 2035 bedraagt het totale zonnepotentieel van de gemeente namelijk ruim 450 MWp. Genoeg om ruim 400 MWh aan zonnestroom op te wekken!

“De dakpotentieanalyse die MapGear voor de gemeente Groningen heeft uitgevoerd bracht verrassende inzichten naar voren. Zo blijkt dat maar liefst 70% van de dakpotentie zich op daken van woningen bevindt, veel meer dan wij vanuit gingen. Deze inzichten hebben ertoe geleid dat het Beleidskader Zon op daken hierop aangepast is.” Chris Munneke, beleidsmaker zonne-energie, gemeente Groningen.

Energietransitie gerichter stimuleren  

Het primaire doel van zonne-analyses, zoals uitgevoerd voor de gemeente Groningen, is vaak het geven van inzicht. Bijvoorbeeld in de totale potentie van zonnepanelen op alle daken in een gemeente of provincie. Maar door ook gebruik te maken van andere gebouwkenmerken (zoals gebruiksfunctie en eigendomssituatie) geven de resultaten een nuttig inzicht per gebouwcategorie. Denk daarbij aan de totale potentie van koop- versus huurwoningen of onderscheid tussen particuliere of maatschappelijke gebouwen, zoals scholen of buurthuizen. Ook de potentie per sector (bijvoorbeeld kantoren en industriegebouwen) is hiermee inzichtelijk. Dit biedt een goede onderbouwing voor het stimuleren van projecten of programma’s gericht op specifieke doelgroepen.

MapGear en Syntraal beschikken samen over unieke expertise om betrouwbare zonne-analyse voor uw gemeente of provincie uit te voeren tegen aantrekkelijke kosten. De afgelopen periode gingen al diverse gemeenten en provincies u voor. De resultaten worden opgeleverd als direct bruikbare dataset, rapportage en/of online dashboard.

Benieuwd of ook uw luchtfoto’s en geodata geschikt zijn voor een optimale zonne-analyse? Neem dan gerust vrijblijvend contact op via info@mapgear.nl en wij vertellen u graag meer.