Landmetingen met impact: FACTO GEO brengt data tot leven in online kaarten 

| Blog

Van maatvoering voor het AFAS-stadion in Alkmaar tot BGT/BAG-landmetingen op Texel; de landmeters van FACTO GEO komen werkelijk overal. Ze verzamelen veelzijdige data waarbij de precieze locatie cruciaal is. Henk Pauw, projectmanager bij FACTO GEO zorgde samen met zijn collega’s voor een visualiseringsslag in die data.

Zo worden de landmetingen en ook de metingen uit beeldmateriaal niet meer enkel als CAD-formaat opgeleverd aan opdrachtgevers, maar gevisualiseerd met de software van GeoApps. Henk: “Voor ruim 30 projecten wordt het online klantportaal meegeleverd met onze FACTO GEO data. De impact van onze landmetingen is nu écht zichtbaar voor onze klanten, door deze in samenhang te visualiseren en analyseren met andere datasets.”

De BGT (Basisregistratiegrootschalige Topografie) en de BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) zijn grootschalige digitale kaarten van heel Nederland. Wegen, lantarenpalen, groenvoorzieningen, fietspaden: alle objecten in het landschap vind je erin terug. Deze informatie is voor overheden essentieel als het gaat om het plannen van onderhoud, reconstructies, infrastructuur of bouwprojecten.

Actualiseren BAG en BGT

FACTO GEO speelt dan ook een belangrijke rol in het bijhouden van de BAG en BGT. Tijdens een mutatiesignalering vergelijkt FACTO GEO de huidige BGT met de actuele luchtfoto. Henk: “Onze landmeters gaan naar buiten en meten nauwkeurig alle mutaties in het veld die niet te zien waren op de luchtfoto of die door de wettelijke eisen heel nauwkeurig ingewonnen moeten worden. Denk aan nieuwe, gewijzigde of verdwenen objecten. Vervolgens worden de mutaties verwerkt en geleverd aan de klant en/of aan de landelijke voorziening. Zo houden we de kaarten actueel.”

 

Van CAD naar kaart

“Voorheen verstuurden wij onze metingen als CAD of GIS-bestand naar onze opdrachtgevers, bijvoorbeeld als DGN of als shapefile.” vertelt Henk. “Die bestanden moest de klant vervolgens zelf inlezen. Wij wilden echter onze zichtbaarheid in de markt vergroten en de metingen meer tot leven brengen.” Zo ontstond het idee voor een klantportaal met online kaarten. Henk: “Binnen een dag gerealiseerd met de software van GeoApps.”

 

  • Online inzicht in de voortgang van signaleren, karteren en landmetingen;
  • Mutatiemeldingen van klanten zichtbaar in het portaal;
  • Resultaat van landmetingen FACTO GEO als kaartlaag in beeld;
  • Altijd geactualiseerde data in een kaart online;
  • Overal te bekijken via internet, ook op smartphone of laptop.

 

Rijkswaterstaat

FACTO GEO gebruikt de GeoApps software dus als motor achter hun eigen klantportaal. Projectleiders kunnen zelf de portalen inrichten of uitbreiden. “Elke klantomgeving sluit naadloos aan bij de wensen van de klant,” stelt Henk. “Zo wil Rijkswaterstaat zelf opmerkingen kunnen plaatsen in de kaart. En ze kijken dagelijks even in het portaal hoe het project vordert. Ze zijn lovend.” Het portaal wordt inmiddels grootschalig ingezet voor een BGT actualisatie project. Zowel RWS, de rakende bronhouders als FACTO GEO krijgen inzicht en overzicht. “Het is de kracht van de eenvoud. Geen ingewikkelde techniek maar echt eenvoudig zelf rondklikken in het projectgebied!”

 

Toekomstvisie

Als Solution Partner denkt FACTO GEO ook mee met de doorontwikkeling van de GeoApps software. “Zo zouden wij in de toekomst graag 3D mesh bestanden en puntenwolken willen integreren in de kaart. Want bij landmetingen werk je met een X, Y én Z data. Naast de breedte en lengte is de hoogte van gebouwen ook belangrijk. Inmiddels staat deze wens op de roadmap van GeoApps. Daarnaast bieden de standaard analyses wellicht een uitkomst in ons werkveld, zoals bijvoorbeeld een omgevingswet gebiedsanalyse of klimaat analyses.”

Krachten bundelen

Aan enthousiasme is in elk geval geen gebrek! Zo heeft een teamleider van FACTO GEO  ook de nieuwe MapTour functie van GeoApps al ingezet tijdens een presentatie. Mét de interactieve kaarten van FACTO GEO als spreekstuk in plaats van een slideshow. “Het komt toch flitsender over dan een standaard PowerPoint.”

“Er zijn oneindig veel toepassingen te verzinnen met deze software,” sluit hij af. “Het lijkt me leuk om samen een innovatieve toepassing in de markt zetten: met een data-component én de gebruiksvriendelijke GeoApps software. Dus…Wordt vervolgd!”