Nieuwe softwarekoppeling maakt archeologisch veldwerk future-proof

| Nieuws

Live in het veld archeologische data verzamelen en opslaan; het kan binnenkort met Fieldwork, de nieuwe veldwerkmodule in GeoApps. Met deze software bestuur je straks de landmeter nauwkeurig en registreer je alle geo-locaties van gevonden voorwerpen in het veld direct in de archeologische database.

Na een hele dag archeologische opgravingen pas je meetgegevens uitlezen vanaf de landmeetapparatuur, dat blijft toch een risico. Vaak wordt het terrein direct na de opgraving weer afgedicht, bijvoorbeeld omdat er bouwwerkzaamheden moeten plaatsvinden. Het vastleggen van aangetroffen objecten en sporen moet dus direct goed gebeuren. Mocht bij het uitlezen van de meetgegevens blijken dat iets niet klopt of gegevens ontbreken, dan is er geen herkansing meer. Maar bij Tijdlab zagen ze gelukkig kansen voor een kortere verwerkingstijd van data én tijdswinst voor archeologen.

TijdLab, partner van GeoApps

Tijdlab, is in Nederland dé innovatieve speler op het gebied van archeologie. Sinds 2020 levert het bedrijf de applicatie IMMU, het kaartgerichte platform voor het professioneel beheer van archeologische data. Tijdlab is Solution Partner van GeoApps en is daarom nauw betrokken bij de ontwikkeling van de nieuwe Fieldwork module. Hiermee kan in IMMU straks het volledige proces van opgraving tot en met publicatie van archeologische data binnen één applicatie uitgevoerd worden.

 

Hoe werkt het?

De Fieldwork module legt een rechtstreekse verbinding tussen de landmeetkundige inwinapparatuur en de archeologische database. Objecten die in het veld worden ingemeten, worden direct via GeoApps – bijv. op een iPad – gecontroleerd en voorzien van de juiste kenmerken en daarna via een mobiele internetverbinding opgeslagen in de archeologische database. Zo is er dus geen risico meer op missende data. Ook hoeft er op kantoor geen controle en verrijking van de opgravingsgegevens meer plaats te vinden, wat veel verwerkingstijd scheelt in archeologische projecten.

Voordelen

Belangrijke voordelen van deze werkwijze zijn de hoge nauwkeurigheid van de metingen en de aanzienlijk kortere verwerkingstijd. Ook kunnen opgravingen direct in het veld worden gedeeld met collega archeologen op afstand. Zo kan een specialist live ‘meekijken’ met de opgraving en eventueel advies geven over de opgravingsstrategie. Zeker bij grotere of complexere opgravingen biedt deze werkwijze uitkomst.

Op dit moment wordt de software uitgebreid in de praktijk getest en leggen we de laatste hand aan de real-time koppeling met de professionele landmeetkundige apparatuur van o.a. Topcon en Leica Geosystems. Wil je meer weten over de Fieldwork module of wil je deze binnenkort zelf uitproberen? Neem dan gerust contact met ons op.