Een kaartviewer voor veldnamen in Overijssel

| Blog, Nieuws

Historisch Centrum Overijssel (HCO) en MapGear slaan de handen ineen voor een kaartviewer met lokale veldnamen. Het platform maakt een einde aan de versnippering van veldnamenonderzoek, maakt witte plekken inzichtelijk en stimuleert deze alsnog in te vullen. Voor het publiek komt hiermee een belangrijke erfgoedbron beschikbaar. Na een succesvolle testfase start binnenkort de invoer van duizenden veldnamen door vrijwilligers. 

Wat is een veldnaam?

De veldnaam vervulde eeuwenlang de praktische rol om percelen van elkaar te kunnen onderscheiden bij een verkoop of verpachting. Denk hierbij aan een stuk land, dijk, vaart, boerderij of ander soort vastgoed. Toen in 1832 het kadaster werd ingevoerd kreeg elk perceel een unieke aanduiding bestaande uit een letter met getal. Dit maakte de veldnaam in officiële documenten overbodig. Maar het besef dat met het verdwijnen van veldnamen belangrijk cultureel erfgoed verloren zou gaan, zette mensen aan veldnamen vast te leggen. Lokaal gingen ‘veldwerkers’ letterlijk de boer op om namen af te vragen en te noteren op fiches en kaarten.

Voor wie?

Wetenschappers van verschillende disciplines, zoals historici, archeologen, sociaalgeografen, taalkundigen en ook vaklieden als planologen zullen met deze gegevensbank hun voordeel kunnen doen. Mensen met belangstelling voor de geschiedenis van hun dorp, stad of streek zullen er bij onderzoek naar bezit, gebruik en bewoning veel baat bij hebben. In zekere zin zal het platform ook bijdragen aan het levend houden van veldnamen.

Binnenkort beschikbaar

De afgelopen maanden is door het HCO en MapGear nauw samengewerkt om te komen tot de meest gebruiksvriendelijke kaartapplicatie voor het invoeren van veldnamen. Binnenkort starten vrijwilligers met de invoer van duizenden veldnamen. Hierna zullen de veldnamen in MijnStadMijnDorp (MSMD), de erfgoedsite van het HCO, voor het publiek beschikbaar komen. De vertaalslag van het invoerprogramma (MapGear) naar de presentatie aan de ‘voorkant’ in MSMD (beheer bij Deventit) moet nog worden gemaakt. Hierbij staat voorop dat de kaartviewer ook zonder GIS-kennis gebruikt kan worden.

Het kaartplatform wordt aangeboden als abonnement, dus aanschaf van eigen hardware of software is niet nodig. De applicatie is overal online toegankelijk, alle door HCO geautoriseerde gebruikers kunnen na oplevering dus (eventueel ook vanuit huis) inloggen om de kaarten te raadplegen en veldnamen toe te voegen.

 

Meer lezen? Bekijk en download het volledige factsheet: Factsheet_Veldnamenproject_HCO_GeoApps

 

Voor meer informatie:
Jos Mooijweer | Historisch Centrum Overijssel | j.mooijweer@historischcentrumoverijssel.nl | 085 488 50 85

Egbert Griffioen | MapGear / GeoApps | e.griffioen@mapgear.nl | 0570 74 60 70